Informații publice

Privind masurile de securitate in exploatare si comportament in caz de accident

Actualizate in data de 01.04.2019

1. Numele si titularul activitatii si adresa de amplasament:

SC CHEMIROL AGRO SRL cu sediul social in localitatea Arad, str. Bicaz, nr.6, cod postal 310239, judet Arad, cod fiscal RO 3028952, J02/2235/1991, tel 0257/288 100 sau mobil 0735 199 914.

2. Informatii pentru identificarea pentru functia detinuta, a persoanei care furnizeaza informatiile.

Informarea publicului este asigurata de la sediul localitatea Arad, str. Bicaz, nr.6, cod postal 310239, cod fiscal RO 3028952, J02/2235/1991, tel 0257/288 100 sau mobil 0735 199 914-Laza Bogdan.

3. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a acestei hotarâri si ca notificarea prevazuta la art. 7 sauraportul de securitate prevazut la art. 10 alin.(1) a fost înaintat autoritatii competente.

Activitatea desfasurata de SC Chemirol Agro SRL pe amplasamentul din Arad, str. Bicaz, nr.6, cod postal 310239, judet Arad, intra sub incidenta Legii 59/2016, intrucat detine si vehiculeaza cantitati de substante periculoase care se inscriu in anexa 1 partea 1 coloana 2, respectiv in partea 2 coloana 2

In conformitatea cu prevederile Legii 59/2016, SC Chemirol Agro SRL a intocmit si depus Agentiei pentru Protectia Mediului Arad Notificarea privind substantele periculoase existente pe amplasamentul unitatii (art 7 din Legii 59/2016).

4. Explicarea în termeni simpli a activitatii sau a activitatilor desfasurate în cadrul amplasamentului.

Activitatea desfasurata de SC Chemirol Agro SRL pe amplasamentul din Arad, str. Bicaz, nr.6, cod postal 310239, judet Arad, consta in comertul cu ridicata al produselor chimice: ingrasaminte, produse pentru protectia plantelor si material semincer, avand urmatoarele faze operationale: descarcare, manipulare, depozitare, stivuire, incarcare rutier.

5. Denumirile comune sau, în cazul substantelor periculoase cuprinse în partea a 2-a a anexei nr.1, denumirile generice sau categoria generala de pericol a substantelor si a preparatelor implicate din obiectiv care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. crtDenumire
comerciala
Principalele
caracteristici
periculoase
Nr. CAS
1Azotat de amoniu
granulat
Poate agrava un
incendiu, in contact
cu materiale
incompatibile:
benzina, motorina,
uleiuri, poate exploda,
oxidant, provoaca o
ritare grava a ochilor,
clasificata ca
substanta periculoasa
doar la transport
6484-582-2
2NitrocalcarPoate produce iritatii
ale pielii la contact
prelungit, produsul nu
este inflamabil, nu
este clasificat ca
substanta periculoasa
6484-52-2
3Uree Prill –
ingrasamant
Poate produce iritatii
ale pielii la contact
prelungit, produsul nu
este inflamabil, nu
este clasificat ca
substanta periculoasa
57-13-6
4Ingrasamnt complex
tip 20-20-0
Poate produce iritatii
ale pielii la contact
prelungit, produsul nu
este inflamabil, nu
este clasificat ca
substanta periculoasa
5I n g r a s a m n i n t e
c omp l e x e d e t i p
15-15-15
Poate produce iritatii
ale pielii la contact
prelungit, produsul nu
este inflamabil, nu
este clasificat ca
substanta periculoasa
6FertilizatoriFoarte toxic pentru
mediu acvatic pe
termen lung ,
susceptibil de a dauna
fatului , nociv prin
inhalare
 
7PesticideToxic pentru mediu
acvatic, poate provoca
iritaii ale pielii, a nu
se lasa la indemana
copiilor
 

6. Informaţii generale cu privire la modalităţile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informaţii adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic;

Unitatea este aplasata pe Str. Bicaz la nr.6 , distanta ceam mai apropiata fata de locuinte este cca 400 m, avertizartea se va face sonor cu mijloacele din dotare.

In cazul unui accident major se impun urmatoarele masuri:

• alertarea personalului si populatiei

• alertarea pompierilor militari,

• alertarea serviciului privat de pompieri

• intreruperea curentului electric,

• evacuarea persoanelor si bunurilor materiale,

• actionarea cu mijloacele de stins incendii din dotare

Mai multe informatii se pot accesa electronic si de pe siteul nostru www.chemirol.com.pl

7. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic; informaţii cu privire la locul unde este posibil să se obţină, la cerere, informaţii mai detaliate despre inspecţie şi planul de inspecţie, sub rezerva dispoziţiilor art. 22;

Ultima vizita a autorităţile competente cu atribuţii de inspecţie, respectiv CJGNM şi ISUJ a fost pe data de 30.01.2019

8. Detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante, sub rezerva cerinţelor de la art. 22.

Informatii suplimentare , sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite conform legii se pot obtine de la Responsabilul pentru Comunicare Laza Bogdan 0735 199 914, sau la secretariatul societatii din Arad, str. Bicaz nr.6, jud Arad,telefon 0257/288 100.

 

Administrator,

Gadomski Henryk Josef