INFORMAȚII PUBLICE

Privind măsurile de securitate în exploatare și comportament în caz de accident 

Actualizat la data de  01.11.2023

 

 1. Numele și titularul activității și adresa de amplasament

   SC CHEMIROL AGRO  SRL cu sediul social în localitatea Arad, str. Bicaz, nr.6, cod poștal 310239, județ Arad, cod fiscal RO 3028952, J02/2235/1991, tel: 0257/288.100 sau mobil 0735/199.914

 1. Informații pentru identificarea pentru funcția deținută, a persoanei care furnizează informațiile:

   Informarea publicului este asigurată de la sediul din localitatea Arad, str. Bicaz, nr.6, cod poștal 310239, cod fiscal RO 3028952, J02/2235/1991, tel 0257/288.100 sau mobil 0735/199.914 – Laza Bogdan

 1. Confirmarea faptului că obiectivul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a acestei hotărâri și că notificarea prevăzută la art. 7 sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) a fost înaintat autorității competente

   Activitatea desfășurată de SC Chemirol Agro  SRL pe amplasamentul din Arad, str. Bicaz, nr.6, cod poștal 310239, județ Arad, intră sub incidența Legii 59/2016, întrucât deține și vehiculează cantități de substanțe periculoase care se înscriu în anexa 1 partea 1 coloana 2, respectiv în partea 2 coloana 2.

   În conformitatea cu prevederile Legii 59/2016, SC Chemirol Agro  SRL a întocmit și depus Agenției pentru Protecția Mediului Arad Notificarea privind substanțele periculoase existente pe amplasamentul unității (art.7 din Legii 59/2016)

 1. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

   Activitatea desfășurată de SC Chemirol Agro  SRL pe amplasamentul din Arad, str. Bicaz, nr.6, cod poștal 310239, județ Arad, constă în comerțul cu ridicata al produselor chimice: îngrășăminte, produse pentru protecția plantelor și material semincer, având următoarele faze operaționale: descărcare, manipulare, depozitare, stivuire, încărcare rutier. 

 1. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea a 2-a a anexei nr.1, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a preparatelor implicate din obiectiv care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase:
Nr. crt. Denumire comercială Principalele caracteristici periculoase Nr. CAS
1 Azotat de amoniu granulat Poate agrava un incendiu, în contact cu materiale incompatibile: benzină, motorină, uleiuri, poate exploda, oxidant, provoacă o iritare gravă a ochilor, clasificată ca substanță periculoasă doar la transport 6484-582-2
2 Nitrocalcar Poate produce iritații ale pielii la contact prelungit, produsul nu este inflamabil, nu este clasificat ca substanță periculoasă 6484-52-2
3 Uree Prill- îngrășământ Poate produce iritații ale pielii la contact prelungit, produsul nu este inflamabil, nu este clasificat ca substanță periculoasă 57-13-6
4 Îngrășământ complex tip 20-20-0 Poate produce iritații ale pielii la contact prelungit, produsul nu este inflamabil, nu este clasificat ca substanță periculoasă
5 Îngrășăminte complexe de tip 15-15-15 Poate produce iritații ale pielii la contact prelungit, produsul nu este inflamabil, nu este clasificat ca substanță periculoasă
6 Fertilizatori Foarte toxic pentru mediu acvatic pe termen lung, susceptibil de a dăuna fătului, nociv prin inhalare.
7 Pesticide Toxic pentru mediu acvatic, poate provoca iritații ale pielii, a nu se lăsa la îndemâna copiilor  
 1.     Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic;

            Unitatea este amplasată pe Str. Bicaz la nr.6 ,  distanța cea  mai apropiată față de locuințe este cca 400 m, avertizarea se va face sonor cu mijloacele din dotare.

            În cazul unui accident major se impun următoarele măsuri:

 • alertarea personalului și a populației
 • alertarea pompierilor militari,
 • alertarea serviciului privat de pompieri
 • întreruperea curentului electric,
 • evacuarea persoanelor și a bunurilor materiale,
 • acționarea cu mijloacele de stins incendii din dotare

Mai multe informații se pot accesa electronic și de pe site-ul nostru https://chemirol-agro.ro

 1. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22;

Ultima vizită a autorităților competente cu atribuții de inspecție, respectiv CJGNM şi ISUJ a fost pe data de 22.08.2023.

 1. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerințelor de la art. 22.

      Informații suplimentare, sub rezerva cerințelor de confidențialitate stabilite conform legii se pot obține de la Responsabilul pentru Comunicare, Laza Bogdan 0735/199.914, sau la secretariatul societății din Arad, str. Bicaz nr.6, jud Arad, sau la telefon 0257/288100 –Gavrilă Rodica.

Administrator,

Gadomski Henryk Józef

error: Conținutul este protejat !!!