Insecticide

Pyrifos 480 EC

Insecticid organofosforic cu acțiune de contact și ingestie pentru combaterea dăunătorilor din cultura rapiței de toamnă

Coținut în substanță activă: 480 g/l clorpirifos

Formulare:  Concentrat emulsionabil (EC)

Delcaps 50 CS

Insecticid  foliar   pentru  combaterea  dăunătorilor  din culturile de câmp

Conținut în substanță activă:  50 g/l deltametrin

Formulare:   Capsule suspensie (CS)